20ende århundrede

54 produkter

  54 produkter
  Påskekrisen 1920.
  $18.00
  Genforeningen 1920 (Tema)
  $14.00
  Befolkningens bevægelser 1946
  $6.00
  Sommeren '45 Fra overmod til mismod
  $18.00
  En fortælling om Danmark
  $12.00
  Revolution!
  $8.00
  Klunketid
  $12.00
  Socialdemokratiets strategiske overvejelser 1943-45
  $12.00
  Danmark under krigen
  $10.00
  Zarmoder blandt zarmordere.
  $13.00
  Vor folkegrænse trues
  $6.00
  Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle
  $15.00
  Ulrik Schultz - Gidsel for fred
  $10.00
  Sønner af de slagne
  $15.00
  Sydslesvigs skæbne
  $6.00
  Sydslesvig-Noter 1945-47
  $6.00
  Levende billeder i Danmark
  $9.00
  Sydslesvig under nazistyret
  $6.00
  Kommunisternes politik før krigen
  $5.00
  Studiekredsarbejde. Paa grundlag af "Dansk grænselære"
  $5.00
  Studenter i bevægelse 1968/78
  $7.00
  I krigsaarene 1914-1919
  $19.00
  Spydspidsen
  $8.00
  Pusling-landet vågnede
  $8.00
  Grænselandet og Europa
  $6.00
  Paa vej mod katastrofen I+II
  $23.00
  I kamplinien
  $5.00
  Håndværkets økonomiske historie 1879-1979
  $6.00
  Danske vaskerier i det 20. århundrede
  $10.00
  Danmarks udenrigspolitik 1933-1940
  $8.00
  Danmarks Rigsdag
  $10.00
  Et liv med Matador
  $13.00
  En danmarkskrønike 1945-72
  $72.00
  Danmark i Europa 1945-93
  $22.00
  Danmark i 30’rne
  $12.00
  Aktstykker vedrørende Det Sydslesvigske spørgsmaal
  $12.00
  Tidskrift for teori og kritik
  $38.00
  Konge og Hær
  $6.00
  Et samlet Folk
  $6.00
  Den Danske Regering og Rigsdag 1901
  $15.00