Royale, militære, politikere m.m.

199 produkter

  199 produkter
  Chapman-Andrews and the Emporer
  100,00 kr
  Frederik II af Preussen og Dronning Juliane Marie.
  40,00 kr
  Army Diary 1899-1926
  140,00 kr
  The Good Soldier
  75,00 kr
  Erik Scavenius. En biografi.
  100,00 kr
  A Soldiers Life
  120,00 kr
  Egon
  60,00 kr
  Kaptajn Dinesen - Ild og blod
  100,00 kr
  Michael Collins
  85,00 kr
  Weltabenteuer i Dienst
  80,00 kr
  Dagbog fra Bolivia
  60,00 kr
  Mao
  100,00 kr
  Churchill
  75,00 kr
  Churchill
  120,00 kr
  At vise flaget
  120,00 kr
  Bend'Or Duke of Westminster
  90,00 kr
  Oscar from Africa
  130,00 kr
  Kenya Diary (1902-1906)
  75,00 kr
  Katarina den Store
  75,00 kr
  Twenty-five years 1919-1944
  95,00 kr
  Chitral Charlie
  125,00 kr
  Abessinske erindringer
  70,00 kr
  The eccentric Mr Wienholt
  50,00 kr
  Jungle Man
  120,00 kr
  Hækkerup
  95,00 kr
  Triumf eller fiasko?
  70,00 kr
  Winston Churchill
  40,00 kr
  Lenin 1+2
  100,00 kr
  Niels Bohr
  60,00 kr
  Christmas Møller
  50,00 kr
  Kejser Hadrian
  120,00 kr
  Thorkil Kristensen
  75,00 kr
  En Livkirugs erindringer fra Chr. IXs tid
  65,00 kr
  Svundne dage. III.
  85,00 kr
  Efterskrift 1904-45
  75,00 kr
  Andy
  50,00 kr
  Krigserindringer fra 1848-50
  90,00 kr
  Rommel
  100,00 kr
  Raoul Wallenberg
  75,00 kr
  Folke Bernadotte
  50,00 kr