Dansk militærhistorie

328 produkter

  328 produkter
  Frivillige Danske Korps. Litteraturfortegnelse
  50,00 kr
  Telegraftropperne
  60,00 kr
  Ingeniørkorpset 1684 - 6. November - 1934
  90,00 kr
  Hjemmeværnsdistrikt VIII.
  95,00 kr
  For Fred i Frihed i 50 år
  120,00 kr
  Beskrivelse af Dronningens livregiments officerskorps Samling af historiske minder
  45,00 kr
  Udkast til Uniformsreglement
  75,00 kr
  Prisliste over beklædningsgenstande m. v.
  80,00 kr
  Love, Recripter og Resolutioner som angaae Hæren for Aaret 1864
  250,00 kr
  Hæren 1981
  50,00 kr
  Hæren 1980
  50,00 kr
  Hæren 1979
  50,00 kr
  Hæren 1978
  50,00 kr
  Omkring oprettelsen af Dronningens Livregiment til fods
  30,00 kr
  Hjemmeværnsregion II
  120,00 kr
  Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn, 1949-1999
  120,00 kr
  Dansk soldatersprog
  65,00 kr
  Kastellet som det aldrig blev, Byplan og bygninger i Hendrik Ruses Kastel
  70,00 kr
  Fra Hagebøsse til Rekylgevær
  60,00 kr
  Soldaten I Leiren - Den nye Leir-Marsch
  100,00 kr
  Gardehusarkasernen den 29. August 1943
  160,00 kr
  Gjenthuset og Artilleriets Kadetskoler
  75,00 kr
  Rytterofficersforeningen 1937-1987
  50,00 kr
  Hjenmmeværnet. Forsvaret i samfundet
  40,00 kr
  Gardehusar
  80,00 kr
  Den danske Hærs Lægevæsens Oprindelse og Udvikling gennem Tiderne
  95,00 kr
  Flådens ran
  95,00 kr
  Olfert Fischer i Golfen
  50,00 kr
  Krigens teori. Fra Clausewitz til Liddell Hart
  100,00 kr
  Frederik VI.s Hær 1784-1814
  150,00 kr
  KFUMs Soldatermission i København og Nordsjælland
  60,00 kr
  Hærens Munderingsdepot fylder 175 år
  50,00 kr
  Ved forenede kræfter
  150,00 kr
  Forsvarsakademiet 1830-1980
  75,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1828
  150,00 kr
  4. division i Nørrejylland 1864
  175,00 kr
  General de Meza og Dannevirkes rømning
  120,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1827
  200,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1813
  150,00 kr
  Den Kongelige Livgarde
  65,00 kr