Dansk militærhistorie

328 produkter

  328 produkter
  Panservåbnet i Danmark
  $9.00
  Gardehusarkasernen den 29. August 1943
  $23.00
  Slagelse som militært domicil
  $14.00
  Hærstabens historiske arbejder
  $7.00
  Ingeniørregimentet
  $12.00
  Minder fra soldatertiden. 15. Bataillon
  $9.00
  Til gavn for Danmarks forsvar
  $13.00
  Frivillige Danske Korps. Litteraturfortegnelse
  $8.00
  Telegraftropperne
  $9.00
  Folk og Værn 1943
  $33.00
  Folk og Værn 1942
  $38.00
  Spaniolerne
  $12.00
  Meddelelser om de Begivenheder, som knyttede sig til de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808.
  $15.00
  Akademisk Skyttekorps Og dets efterfølgere 1866-1966
  $9.00
  En dansk militærafdeling gennem 325 aar
  $21.00
  Dansk neutralitetspolitik under krigen 1778-1783. Studier i regeringens prioritering af politiske og økonomiske interesser.
  $15.00
  Sangbog for Hæren og Søværnet
  $8.00
  Værnenes Sangbog
  $6.00
  Forsvarets Sangbog
  $6.00
  Tidsskrift for Krigsvæsen 1866
  $23.00
  Tidsskrift for Krigsvæsen 1865
  $52.00
  The Life of Horatio Lord Nelson
  $14.00
  Sirius
  $12.00
  Akademisk Skytteforening. 1861 - 4. april - 1911
  $15.00
  Akademisk Skytteforening 1936-1946
  $18.00
  Akademisk Skytteforening 1926-1936
  $15.00
  A.S. 9. maj 1926
  $15.00
  Akademisk Skyttekorps. 1866 - 9. maj - 1916.
  $15.00
  Reskripter, Resolutioner og Collegialbreve 1763-1784
  $67.00
  En General og hans Samtid
  $15.00
  50 år med ingeniørtropperne. Fra Randers og Farum til Skive
  $19.00
  Langelandsgades Kaserne
  $12.00
  Der Kosakenwinter in Schleswig-Holstein 1813/14
  $15.00
  Den norske hær i dansketiden
  $9.00
  Hærens Mærkedage
  $19.00
  Træk af dansk militærmedicins historie
  $8.00
  Skyttesagen i Danmark
  $67.00
  Frederiks-Værk
  $15.00
  Munderingsforvaltningen ved Hærens Underafdelinger
  $15.00
  Krigen på Sjælland 1807
  $23.00