Dansk militærhistorie

306 produkter

  306 produkter
  Frivillige Danske Korps. Litteraturfortegnelse
  50,00 kr
  Telegraftropperne
  60,00 kr
  Ingeniørkorpset 1684 - 6. November - 1934
  90,00 kr
  Hjenmmeværnet. Forsvaret i samfundet
  40,00 kr
  Plan for det kongelige Landcadetcorps 1931
  300,00 kr
  Gardehusar
  80,00 kr
  Den danske Hærs Lægevæsens Oprindelse og Udvikling gennem Tiderne
  95,00 kr
  Flådens ran
  95,00 kr
  Olfert Fischer i Golfen
  50,00 kr
  Krigens teori. Fra Clausewitz til Liddell Hart
  100,00 kr
  Frederik VI.s Hær 1784-1814
  150,00 kr
  KFUMs Soldatermission i København og Nordsjælland
  60,00 kr
  Slesvigske Fodregiment I krig og fred
  140,00 kr
  Hærens Munderingsdepot fylder 175 år
  50,00 kr
  Ved forenede kræfter
  150,00 kr
  Forsvarsakademiet 1830-1980
  75,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1828
  150,00 kr
  4. division i Nørrejylland 1864
  175,00 kr
  General de Meza og Dannevirkes rømning
  120,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1827
  200,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1813
  150,00 kr
  Den Kongelige Livgarde
  65,00 kr
  Bekiendtgiørelse af Avancement, Forflyttelse og afgang. 1829
  200,00 kr
  Kundgjørelser for Hæren 1868
  160,00 kr
  Kundgjørelser for Hæren 1883
  150,00 kr
  Love, Recripter og Resolutioner som angaae Hæren for Aaret 1867
  150,00 kr
  Den lille Hornblæser
  140,00 kr
  Kundgjørelser for Hæren 1882
  150,00 kr
  Underretning om Haand-Geværs Kiendskab og Behandling
  250,00 kr
  Det nye totalforsvar
  50,00 kr
  Bepaknings-regulativ for Feltequipagen til Infanteriet og Jægercorpset
  350,00 kr
  Hæroperationer
  50,00 kr
  Air Power; Tema
  50,00 kr
  Danmark i FN
  50,00 kr
  København 1807
  120,00 kr
  Fæstningsartilleriforeningen, København
  65,00 kr
  Viborg Garnisons Underofficersforening 1894-1994
  45,00 kr
  Jægersprislejren 1882-1982
  40,00 kr
  Soldater i Itzehoe
  90,00 kr
  Hærens Arkiv
  80,00 kr