Historisk tid, før 1900

58 produkter

  58 produkter
  Værn og våben i kirker og klostre
  $20.00
  København i flammer
  $15.00
  Stockholms blodbad
  $9.00
  Magtens besegling
  $37.00
  Slaget på Reden
  $15.00
  Christian 6., Sophie Magdalene og Norgesrejsen 1733
  $8.00
  Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte Kilder.
  $45.00
  Det kongelige danske Kunstkammer 1737 / The Royal Danish Kunstkammer 1737 Bind 1 & 2.
  $51.00
  Vore bedsteforældres tid
  $8.00
  Dagligt Liv i Norden i det sekstende Århundrede - 7 bind
  $67.00
  Leksikon over Landsbyens gilder
  $13.00
  Okser på vandring
  $9.00
  Danske bondemøbler. 2 bind
  $65.00
  Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein
  $6.00
  Kjøbenhavns kirker og klostere i middelalderen
  $15.00
  Personnavne i Danmark. Middelalderen
  $12.00
  Gilder, Lav og broderskaber i middelalderens Danmark
  $19.00
  Træhesten, hundehullet og den spanske kappe.
  $12.00
  Jyllandsrejsen
  $7.00
  Herre Jesu! Nu vaagner Ulykken!
  $10.00
  Et dansk handelshus i Australien.
  $6.00
  Gyldne altre
  $36.00
  Fra den danske handels renaissance
  $42.00
  Folkets Basar
  $8.00
  Estruptidens politiske historie 1875-1894
  $26.00
  Dødens teater. Revolutionen 1772
  $11.00
  Danmark under Adelsvældet
  $52.00
  Den jydske Slavekrig
  $15.00
  Danmark gennem 800 Aar
  $6.00
  Danmarks Hædersdage i det nittende Aarhundrede
  $17.00
  Danmark i verden 1 + 2
  $28.00
  Birgitte Gøyes Enkestand
  $8.00
  Unionskrigene
  $12.00
  Studier over Statshusholdningen
  $12.00
  Pionererne
  $23.00
  Kirkehistorie
  $14.00
  Det daglige brød
  $10.00
  De danske Købstæder gennem tiden
  $6.00
  Christian IV.s pengeudlån til danske adelige
  $14.00
  Besættelsen i Tisted
  $26.00